but-login-topbut-trial-top
Колибри ERP
Share on Facebook

В11: Как фирмите организират техните ERP проекти?

Отговор

Базирайки се на нашите наблюдения, най-често се използват следните три стратегии за внедряване на ERP:

Големият удар - Това е най-амбициозния и трудeн подход за внедряване на ERP, при който фирмата спира всички съществуващи бизнес системи и инсталира една ERP система в цялата организация. Въпреки че този метод доминира в ранните ERP внедрявания, малко фирми биха се осмелили да го опитат някога отново, защото той изисква цялата фирма да се мобилизира за промяната наведнъж. Повечето от известните страшни истории от края на 90-те години са предизивкани от тази стратегия. Задължавайки всеки да изучава и използва новия софтуер по едно и също време е изключително усилие, още повече, че новата система все още няма поддръжници. Никой във фирмата няма опит да използва новата система, така че никой не е сигурен в начините на работа с нея. В същото време ERP неибежно предразполага към компромиси. Много отдели имат компютърни системи, които са били изгладени да отговарят на начина им на работа. В повечето случаи ERP нито предлага богата функционалност, нито удобства, каквито предишната система (правена по поръчка) може да предложи. Допълнително, бързодействието на новата система може да не е на висота, т.к. обслужва цялата фирма, а не само един отдел. Причина за това може да е и използването на нова за фирмата мрежова технология (клиент-сървър например, Интернет, Интранет). ERP внедряването изисква директната намеса на изпълнителния директор или управител (CEO - Chief Executive Officer).

Франчайзингова стратегия - Този метод е подходящ за големи или разпръснати фирми, които нямат постоянна нужда да си поделят информация или процеси между подразделенията. Независими ERP системи се инсталират във всяко подразделение, като се свързват общите процеси (консолидиране), такива като осчетоводяване на резултатите. Този подход е получил най-голяма популярност. В повечето случаи, всяко подразделение притежава своя система, своя база данни и своя инсталация на функционалността. Системите се свързват заедно само за да си поделят информация, необходима, за да се определи състоянието на голямата корпорация, или участието на всяко подразделение или процес в общата дейност. Обикновено, това внедряване започва с опитна инсталация в относително отворено и допускащо промените подразделение на фирмата, от което корпорацията няма да получи сътресения, ако нещата не се получат както трябва. Достигайки до успешно внедряване и изчиствайки несъответствията, инсталиращият тим започва да препродава настроени копия на ERP, на другите подразделения - в това се състои и същността му. Планирайте, че този начин на внедряване ще отнеме доста време.

Привързване към ERP (налагане на ERP) - при този метод ERP диктува (определя) бизнес процесите, които  ще бъдат използвани. Фокусирането е върху не много, но важни процеси, например като тези от модула за продажби или от финансовия модул. Този метод на внедряване е подходящ за малки фирми, които очакват да израстнат в средата на ERP. Целта тук е да се въведе бързо в действие ERP система, като се стъпи на предварително имплементираните процеси и да се оставят специализираните настройки и реинженеринг за по-късно. Малко фирми, изполвали този подход, могат да се похвалят със значителна възвръщаемост на инвестицията. Повечето използват ERP като среда за развитие на по-сложна функционалност и настройки по време на използването на системата. Сега много от тях разбират, че привързването към някакво ERP е незначително по-добро решение от предишните им системи, защото не е изисквало никакви допълнителни усилия от служителите да се усъвършенстват установените начини на работа. В действителност, извършвайки трудната работа по реинженеринг на системата, когато тя вече се използва във фирмата е много голямото предизвикателство, както за фирмата, така и за внедраващите консултанти.

ERP като услуга (on-demand software)Това е ново направление в прилагането на ERP системите, набиращо все по-голяма скорост и станало възможно с използването на последните Интернет технологии.

Засега този подход на използване на ERP функционалност се смята за подходящ за малки и средни фирми не можещи вече да управляват дейността си с традиционните Excel таблици и хратиени документи. Нараства обаче интереса и на по-големите фирми към този подход, зашото той дава пълна свобода във времето и пространството и от друга страна значително съкращава разходите по поддръжка на вече внедрената система (лицензи за системни софтуери, скъпи сървъри, скъпоструващи IT специалисти и т.н.)

Нормално доставчиците на ERP като услуга (ERP on-demand, SaaS – Software as a Service) предлагат следното:

  • Кратко време за имплементиране. Тук няма софтуер, намя инсталации, контрол на версии,  инсталиране на системен софтуер и хардуер; 
  • По-лесно и с по-голяма честота обновяване на системата (upgrade).  Практически това става автоматично за потребителите, т.к. управлението на софтуера се извършва от доставчика;
  • По-ниска стойност (правото за ползване на функционалността на софтуера е далеч по-ниска от инсталиране на софтуер в среда на клиента). Нормално се заплаща за потребител на месец, като тази стойност не надхвърля 10% от средномесечната заплата или дори по-ниско. Редуцират се и разходите по интегриране на систамата в средата на клиента, намаляват и консултантските разходи.

Единствено съмнението за добрата защита на критични за фирмата данни (например като личен състав и финанссови данни) възпира някои фирми да използват това ново направление – софтуер като услуга (on-demand, SaaS). Истина е обаче, че предимствата са значително по важни от това съмнение за все повече фирми, особено от сегментите с по-малки или средни размери.

Категория

 
 
2009 Copyright EDA Ltd. All right reserved Web design EDA Ltd., 2009